Đồng và hợp kim của đồng

Đồng và hợp kim của đồng

Định nghĩa kim loại đồng Đồng là kim loại có một dạng thù hình, có mạng lập phương tâm mặt với thông số mạng a = 3,6A0 có các tính chất như sau: -    Khối lượng riêng lớn (g = 8,94g/cm3) lớn gấp 3 lần nhôm. -    Tính chống ăn mòn...
Xem tiếp