Vận Chuyển

– Đối với khách hàng mua hàng thường xuyên chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển đến kho Quý khách hàng theo từng đơn hàng cụ thể.

– Đối với khách hàng mua nhỏ lẽ, đơn hàng số lượng ít chúng tôi sẽ thỏa thuận với khách hàng trong phương thức vận chuyển.